2021/1 Priemyselný park Valaliky – štúdia ekonomickej výhodnosti

 MHSR v spolupráci s MH INVEST II, s.r.o plánuje v rámci svojej priority znižovania regionálnych rozdielov prostredníctvom výstavby priemyselných parkov výstavbu strategického priemyselného parku Valaliky. Cieľom predloženého materiálu je zhodnotenie ekonomickej výhodnosti výstavby predmetného strategického priemyselného parku.

 Dokument vyhodnocuje ponuku a dopyt po priemyselných parkoch so špeciálnym zreteľom na priemyselné parky s plochou nad 100 hektárov, popisuje technické riešenie dvoch alternatív výstavby parku (vrátane rozpočtov) a indentifikuje vplyvy parku na širšie okolie. Prvá alternatíva (s odhadovaným rozpočtom 110 801 817 eur bez DPH) počíta s výstavbou plnohodnotne pripraveného priemyselného parku, ktorý by mal vzhľadom na možnosť rýchleho spustenia výroby prilákať veľkého strategického investora. Druhá alternatíva (s odhadovaným rozpočtom 128 051 817 eur bez DPH) zvyšuje atraktivitu parku pre investorov vybudovaním železničnej vlečky a skvalitnením dopravy v okolí parku.

Analýza rizík ukázala, že v alternatíve II majú dodatočné stavebné objekty relatívne malú pravdepodobnosť využitia, a tak nemusia predstavovať dostatočné spoločenské prínosy minimálne vo výške dodatočných nákladov. Z toho dôvodu sa odporúča  realizovať alternatívu I.

 

Súbory na stiahnutie:

Štúdia realizovateľnosti PP Valaliky

Príloha 1 - Prehľad záujmu investorov o regióny

Príloha 2 - Prehľad priemyselných parkov v SR

Príloha 3 - Alternatíva I_podrobný rozpočet

Príloha 4 - Alternatíva II_podrobný rozpočet

Príloha 5 Podklady pre vypocty vybranych nakladov

Príloha 6 Prieskumy a štúdie SP Haniska_n

Príloha 7 Výkresy a mapy SP Valaliky

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk