2018/1 Schválená investičná pomoc v roku 2017

V roku 2017 bola investičná pomoc schválená 15 investičným zámerom (z toho 5 do najmenej rozvinutých okresov), ktoré spoločne vytvoria 3 056 nových pracovných miest. Viac ako trištvrte štátnej pomoci (77%) smerovala na Stredné a Východné Slovensko. 

Celkové investičné náklady projektov dosiahnu 367 mil. € a boli podporené investičnou pomocou v hodnote takmer 84 mil. €. Priemerná výška investičnej pomoci na jedno nové pracovné miesto tvorila 27 469 €.
Úľava na dani z príjmu tvorila približne 47% poskytnutej štátnej pomoci .

Odporúčania vyplývajúce z dokumentu:

  • V dlhodobom horizonte je potrebné podporovať tie investície ktoré budú prinášať pridanú hodnotu
    a know-how v súlade s prechodom na Industry 4.0. 
  • Investičná pomoc sa musí ešte viac zamerať na technologické investície, aby sa zabezpečila dlhodobá konkurencieschopnosť okresu, regiónu ako i celej ekonomiky Slovenska.

 

Súbory na stiahnutie:

Schválená investičná pomoc v roku 2017 - dokument

Schválená investičná pomoc v roku 2017 - dáta

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk