Dotácie v odvetviach uhoľného, rudného a nerudného baníctva v rokoch 2007 - 2009

 

Názov 
organizácie

2007

2008

2009

zo ŠR

iné

spolu

zo ŠR

iné

spolu

zo ŠR

iné

spolu

Rudné bane, š.p.
Banská Bystrica

98,261

0

98,261

79,646

0

79,646

-

- 

-

Hornonitrianske
bane, a. s.
Prievidza

16,602

0

16,602

14,667

-

14,667

-

-

-

Baňa Dolina, a.s.
Veľký Krtíš

2,507

-

2,507

2,172

-

2,172

-

-

-

Baňa Záhorie, a. s. Holíč /Baňa Čáry, a.s. Čáry

0,126

-

0,126

0,126

-

0,126

-

-

-

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk