Dotácie v roku 2021

Rozpočet na dotácie na roky 2021-2023

Dotácie v roku 2021

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk