Dotácie v roku 2023

Dotácie v roku 2023 201 kB (PDF)

Dotácie v roku 2023

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk