Často kladené otázky (FAQ) súvisiace s dotáciami

1.      Či možno dotáciu na technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnostipodľa zákona č. 181/2011 poskytnúť aj naúhradu miezd a platov zamestnancov ?

 

Odpoveď:

Dotáciu podľa § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 181/2011  nemožno poskytnúť na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk