Vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií

S prihliadnutím na to, že o poskytnutí dotácií na podporu malého a stredného podnikania v roku 2011 zatiaľ nebolo rozhodnuté, nie je možné vyhodnotiť výsledky ich poskytnutia. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk