Zoznam zamietnutých žiadostí

O dotáciách na realizovanie programov na podporu rozvoja malého a stredného podnikania zatiaľ nebolo rozhodnuté.

Prebieha výzva na predkladanie žiadostí, ktorá skončí 14.10.2011. Informácie o zamietnutých  žiadostiach budú zverejnené po skončení hodnotiaceho procesu.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk