Dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

O dotáciách na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb  v roku 2011 zatiaľ nebolo rozhodnuté.

V súčasnosti  prebieha výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, ktorá je otvorená do 18.10.2011. Zoznam zamietnutých  žiadostí bude zverejnený po ukončení hodnotiaceho procesu.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk