Zoznam zamietnutých žiadostí

Oznam

 

 

V roku 2011 nebola zamietnutá žiadna žiadosť podaná v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytovanie dotácií v rudnom baníctve a uhoľnom baníctve na technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti ani v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytovanie dotácií na plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk