Dotácie na podporu rozvoja malého a stredného podnikania

Zoznam schválených žiadostí

Dotácie na realizovanie programov na podporu rozvoja malého a stredného podnikania zatiaľ neboli schválené.

Prebieha výzva na predkladanie žiadostí, ktorá skončí 14.10.2011.  Informácie o schválených žiadostiach budú zverejnené po skončení hodnotiaceho procesu. 

Zoznam zamietnutých žiadostí

O dotáciách na realizovanie programov na podporu rozvoja malého a stredného podnikania zatiaľ nebolo rozhodnuté.

Prebieha výzva na predkladanie žiadostí, ktorá skončí 14.10.2011. Informácie o zamietnutých  žiadostiach budú zverejnené po skončení hodnotiaceho procesu.

Vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií

S prihliadnutím na to, že o poskytnutí dotácií na podporu malého a stredného podnikania v roku 2011 zatiaľ nebolo rozhodnuté, nie je možné vyhodnotiť výsledky ich poskytnutia. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk