Rozpočet

 Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácií v baníctve za rok 2012 zo dňa 3.8.2012

P.č.

Subjekt

Účel dotácie

Výška schválenej dotácie

01/2c

Rudné bane, š. p. Banská Bystrica

technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti

1 161 000,00 EUR

02/2b

Rudné bane, š. p. Banská Bystrica

zabezpečenie alebo likvidácia starých banských diel a ich následkov

     80 000,00 EUR

03/2a

Baňa Dolina, a. s. Veľký Krtíš

plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve

     54 967,60 EUR

04/2a

Baňa Čáry, a. s. Čáry

plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve

       3 819,00 EUR

05/2a

 

Hornonitrianske bane Prievidza,

a. s. Prievidza

plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve

   320 848,12 EUR

 

 

Spolu:

1 620 634,72 EUR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk