Zoznam schválených žiadostí v baníctve

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácií v baníctve za rok 2013

P.č.

Subjekt

Účel dotácie

Výška schválenej dotácie

1.

Baňa Dolina, a. s.

plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve

52 680,44 EUR

2.

Rudné bane, š. p.

technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti

1 161 000 EUR

3.

Rudné bane, š. p.

zabezpečenie alebo likvidácia starých banských diel a ich následkov

100 000 EUR

4.

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.

plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve

307 500 EUR

5.

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

zabezpečenie a organizácia 15. Európskeho stretnutia baníkov a hutníkov v Košiciach v dňoch 6. až 9. júna 2013

25 000 EUR

6.

Baňa Čáry, a. s.

plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve

3 719 EUR

 

 

Spolu:

1 649 899,44 EUR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk