Výzvy a oznámenia

Oznámenie

Ministerstvo hospodárstva SR informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských firiem na svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 v oblasti prevádzkovania reštaurácie v slovenskom pavilóne.

 

Bližšie informácie:

Prevádzka reštaurácie od 1.10.2021 do 31.3.2022

Miesto: EXPO Dubaj

Plocha reštaurácie vrátane skladov, zázemia, kuchyne: 300 m2

Otváracie hodiny od 11.00 do 24.00, 7 dní v týždni

 

Podmienky:

Prenájom ponúkaného priestoru reštaurácie vo vlastnom mene a na vlastný účet vo výške 10 000 eur s DPH/mesačne

Zariadenie plnej kuchyne na vlastné náklady

Vybavenie reštaurácie a mobiliár na vlastné náklady

Zabezpečenie personálu na vlastné náklady

Dodanie návrhu konceptu reštaurácie na vlastné náklady

 

Požiadavky na prevádzkovateľa:

Splnenie lokálnych požiadaviek na prevádzkovanie činnosti reštaurácie

Existujúca prevádzka reštaurácie na Slovensku na úrovni 4* hotela

Nepretržitá prevádzka existujúcej reštaurácie minimálne 5 rokov

Poskytovanie a realizácia cateringových služieb

Skúsenosti s live cooking show

Medzinárodné skúsenosti s prevádzkovaním gastro zariadenia

 

Požadované služby prevádzkovateľa:

Prevádzka reštaurácie

Poskytovanie cateringových služieb na úrovni coffee breakov, recepcií, brunchov a rautov v priestoroch reštaurácie

Organizovanie cooking show ako súčasť prezentácie Slovenska

 

Záujemci o prevádzkovanie reštaurácie v slovenskom pavilóne musia dodať kreatívny koncept reštaurácie, ktorý bude zohľadňovať požiadavku na modernú fusion kuchyňu s prvkami aj slovenskej gastronómie, približný návrh menu reštaurácie a cien so zohľadnením lokálneho trhu,  ukážkový návrh ponuky cateringu pre raut pre 100 osôb a koncept live cooking show.

 

Všetky náklady súvisiace s účasťou a činnosťou prevádzkovateľa reštaurácie na svetovej výstave  EXPO znáša výlučne prevádzkovateľ reštaurácie.

 

Termín uzatvorenia prihlášok do 18.4.2021

Adresa na zaslanie všetkých požadovaných materiálov: expo@mhsr.sk

 

Vyhodnotenie ponúk Ministerstvom hospodárstva SR do 22.4.2021

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk