Záujem o účasť

Buďte súčasťou slovenského pavilónu na Expo Dubaj v roku 2021

Svetová výstava Expo Dubaj sa bude konať v novom termíne od 1.októbra 2021 do 31.marca 2022. Rozhodnutie o ročnom odklade prijali organizátori Expo Dubaj v dôsledku pandémie COVID-19. 

 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu, prosím, vyplňte do 31.12.2020 krátky online formulár.

 

Hlavnou myšlienkou Expo Dubaj je „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ a podtémou určenou pre Slovensko je „Mobilita“, na ktorú bude prezentácia našej krajiny zameraná. Ministerstvo hospodárstva SR pracuje na obsahovom koncepte slovenskej expozície v oblasti mobility v širšom zmysle, predovšetkým však so zreteľom na problematiku vodíkového pohonu, leteckého priemyslu a kozmonautiky.

Svetovej výstavy sa zúčastní vyše 190 krajín, nadnárodné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie. Expo Dubaj bude pre Slovensko unikátnou globálnou platformou a exkluzívnym prezentačným kanálom pre zviditeľnenie Slovenska ako vyspelej európskej krajiny, ktorá využíva moderné technológie, rešpektuje vysoké environmentálne požiadavky a podporuje vedu a výskum. MH SR vyzýva slovenských podnikateľov, start-upistov a zástupcov vedeckej a akademickej obce, aby neváhali a využili možnosti, ktoré výstava Expo Dubaj ponúkne.

         Záujemcovia sa v rámci slovenského pavilónu budú môcť prezentovať v stálej expozícii alebo v rotačných expozíciách. Súčasťou Expo Dubaj budú zároveň tematické konferencie počas polročného trvania výstavy (napr. inovácie, umelá inteligencia, energetika, robotika, elektromobilita, smartcity, cyber security, udržateľnosť a alternatívne zdroje, atď.), B2B rokovania, podnikateľské misie, Expo granty, podpora inovácií a iné podnikateľské príležitosti. Najúspešnejšie projekty národných pavilónov budú môcť tri roky v tejto ázijskej krajine pokračovať vo výskume a uplatnení ich podnikateľského zámeru na náklady vlády SAE.
 
       Viac informácií nájdete na:

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk