Ministerka hospodárstva

Ing. Denisa Saková, PhD.

podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva

 

Dátum narodenia: 17. 4. 1976

Štátna príslušnosť: SR

Denisa Saková študovala na Gymnáziu Eugena Gudernu v Nitre. V štúdiu pokračovala na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získala i doktorandský titul. 

Už počas štúdií začala pôsobiť ako konzultant v spoločnosti DELTA E. S., a. s. Následne v rokoch 2001 až 2003 pracovala pre spoločnosť Cap Gemini Ernst & Young GmbH v Berlíne ako senior konzultant. V rokoch 2003 až 2007 pracovala pre spoločnosť E.ON IT Slovakia, s. r. o. ako riaditeľka divízie aplikácií.

V roku 2007 prešla zo súkromného do štátneho sektoru, kde do roku 2010 pôsobila na Ministerstve vnútra SR ako generálna riaditeľka Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti.  Na ministerstve vnútra pôsobila opäť od roku 2012, najskôr ako vedúca služobného úradu, od roku 2016 ako štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR. V roku 2018 bola menovaná za ministerku rezortu vnútra ako prvá žena v histórii rezortu.

 

Kontakt na kanceláriu ministra:

Tel.: 02/4854 7002        

02/4854 7003

Email: minister@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3949

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk