Úvod

O čo ide v nariadení o biocídnych výrobkoch?

 

Helpdesk - Asistenčné pracovisko

Otázky týkajúce sa biocídnych výrobkov adresujte na biocides@mhsr.sk .

Telefonické poradenstvo poskytujeme na telefónnom čísle +421 907 957 583.

 

Prechodné opatrenia

 

Žiadosť o zápis do registra - Request to register (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o zápis do registra - Request to register (ODT, 15 kB)

 

Poštové a osobné podania – Postal and in person submissions

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Centrum pre chemické látky a prípravky

Odbor biocídov

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

 

Elektronické podania – Electronic submissions (použiť ikonu "Prihlásiť sa na portál")

Register a zoznamy biocídnych výrobkov - Biocidal Products Register and Lists 

Informácie o autorizáciách biocídnych výrobkov, účinných látkach a dodávateľoch účinných látok Európska Chemická Agentúra (ECHA)

Verejné konzultácie o výnimke z kritérií vylúčenia 

Konzultácia o potenciálnych látkach, ktoré sa majú nahradiť 

HelpNet - ECHA

Otázky a odpovede - ECHA

Helpdesky ECHA a iných členských štátov EÚ 

Poskytovanie informácií o nebezpečných zmesiach a UFI kódy 

Národné toxikologické informačné centrum - NTIC - Dodávatelia nebezpečných látok a zmesí

NTIC - ČO ROBIŤ PRI AKÚTNEJ OTRAVE     

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk