Pravidlá fungovania a tlačivá

Pravidlá fungovania schémy colných kvót a colných suspenzií v EÚ sú zakotvené v Oznámení Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (ďalej Oznámenie Komisie o colných suspenziách a kvótach) uverejnenom v úradnom vestníku EÚ č. 2011/C 363/02. Stiahnuť si ho môžete vo viacerých jazykoch na stránke EurLex, alebo priamo na stránke MH SR (viď nižšie).

 

Tlačivá žiadostí a námietok, Oznámenie Komisie o colných suspenziách a kvótach - na stiahnutie (SK, EN, DE, FR)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk