Prístup na trhy tretích krajín

POZVÁNKA NA SEMINÁR K PORTÁLU ACCESS2MARKETS

Chceli by ste zistiť, ako sa používa portál Access2Markets tak, aby čo najlepšie vyhovoval vašim obchodným potrebám? Nie ste si istý, aké sú správne postupy pri importe a exporte Vášho tovaru do zahraničia?

Prihláste sa na online seminár organizovaný Európskou komisiou, v ktorom sa dozviete, čo portál obsahuje a ako sa dostanete k informáciám ktoré potrebujete vedieť.

Termín semináru: 7. februára 2023, 9-11 hod.  

Seminár bude prebiehať v angličtine, s tlmočením do slovenčiny.

Systémy Access2Markets sú určené pre vyhľadávanie podrobných informácii o clách, daniach, dovozných procedúrach, formálnych náležitostiach, požiadavkách na výrobky a obchodných prekážkach. Okrem kľúčových informácií podľa jednotlivých krajín a podmienkach dovozu sú na portáli dostupné aj podrobné príručky k exportu/importu, usmernenia týkajúce sa pravidiel pôvodu tovaru, nástroj na pomoc určenia pôvodu produktov, obchodnú terminológiu, informácie o budúcich tarifách podľa obchodných dohôd a štatistiky obchodných tokov.

Registrácia prostredníctvom odkazu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeminarFeb2023

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk