Komplexná investičná dohoda medzi Európskou úniou a Čínou (CAI)

(CN) je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete s domácim trhom 1,4 miliardy spotrebiteľov. Posilnenie obchodných vzťahov EÚ s CN pomôže podporiť hospodársky rast EÚ.

Dňa 30. decembra 2020 sa podarilo politicky zavŕšiť investičnú dohodu medzi EÚ a CN (CAI - Comprehensive Agreement on Investments). Po ukončení právnej kontroly textu bude dohoda predložená do Rady a Európskeho parlamentu na schválenie.

Cieľom rokovaní o investičnej dohode bolo okrem iného zmiernenie rozdielov medzi otvorenosťou trhu EÚ a trhu CN. CN v rámci dohody súhlasila s poskytnutím prístupu na svoj trh pre investorov z EÚ, ktorý ide nad rámec toho, čo dosiaľ poskytla iným krajinám (bilaterálne dohody FTAs, regionálna dohoda RCEP, Phase 1 Deal s US). Dohoda bude viesť k výraznému vyrovnaniu rozdielov medzi otvorenosťou EÚ a CN a k zaviazaniu unilaterálnej liberalizácie, ktorú CN uskutočnila od svojho vstupu do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v roku 2001. Vo viacerých oblastiach ide CN aj nad rámec aktuálnej otvorenosti svojho trhu. 

Kumulatívne toky priamych zahraničných investícií (PZI) z EÚ do CN za posledných 20 rokov dosiahli viac ako 140 miliárd EUR. Pokiaľ ide o veľkosť a potenciál čínskej ekonomiky, PZI EÚ v CN sú relatívne skromné. Investičná dohoda bude znamenať značné posilnenie stability a predvídateľnosti prístupu na trh pre investorov z EÚ. To je dôležité pre globálnu konkurencieschopnosť, rast priemyslu a pre poskytovateľov služieb. Dohoda prináša dôležité záväzky v oblasti prístupu na trh najmä vo výrobe, automobilovom sektore, finančných službách, výskume a vývoji, telekomunikačných/cloudových službách, počítačových službách, obchodných službách, stavebných službách, environmentálnych službách a v oblasti súkromného zdravotníctva.

CN sa zaväzuje prijať dôležité opatrenia v oblasti rovnakých podmienok (level playing field - štátne podniky, transparentnosť subvencií, nútený transfer technológií) a v oblasti udržateľného rozvoja (environmentálne a pracovné štandardy, sociálna zodpovednosť podnikov). Konkrétne, CN potvrdila záväzok riadne implementovať Parížsku dohodu o boji s klimatickými zmenami a ratifikovať zostávajúce dohovory Medzinárodnej organizácie práce (ILO), vrátane nútenej práce. EÚ sa ako zatiaľ jedinému partnerovi podarilo získať záväzky CN v oblasti udržateľného rozvoja. 

 

CAI zahŕňa pevný inštitucionálny rámec pre monitorovanie implementácie dohody a urovnávania sporov.

 

Viac informácií je možné nájsť na stránke Európskej komisie:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2115

Aktuálny text dohody je dostupný na stránke Európskej komisie:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk