Ako sa malé a stredné podniky v EÚ môžu brániť pred neférovým dovozom

Európska komisia uverejnila štúdiu problémov a ťažkostí, s ktorými sa stretávajú MSP pri prešetrovaniach v oblasti ochrany obchodu a ich možných riešení. Štúdia identifikuje problémy, ktorým MSP (výrobcovia, dovozcovia, užívatelia) čelia pri zavádzaní antidumpingových, protisubvenčných a iných ochranných opatrení voči neférovým dovozom z nečlenských krajín EÚ a zároveň odporúča riešenia na ďalšiu diskusiu.

Podnety, resp. príspevky k štúdii je možné uplatniť na adresách: kolembusova@mhsr.sk, vilcek@mhsr.sk.

Štúdia ťažkostí, s ktorými sa stretávajú MSP pri prešetrovaniach v oblasti ochrany obchodu a ich možné riešenia

Study of the difficulties encountered by SMEs in Trade Defence Investigation and possible solutions

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk