Návod na podanie podnetu na uplnatnenie antidumpingového opatrenia

Cieľ tohto sprievodcu je dvojaký: poskytnúť pomoc potenciálnym navrhovateľom pri zostavení antidumpingovej sťažnosti a názorne ukázať, aké informácie sú pre Európsku komisiu potrebné, aby mohla rozhodnúť o zahájení formálneho vyšetrovania týkajúceho sa údajného dovozu dumpingového tovaru, ktorý spôsobuje škodu priemyslu spoločenstva.

Príručka na stiahnutie - Ako podať antidumpingový podnet

 

Antidumping (AD)

Základné nariadenie

 

Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (Codified version)

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk