Legislatíva

Antisubvenčné a vyrovnávacie opatrenia (AS)

Základné nariadenia

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2321&from=SK

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2321&from=SK

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0825&from=SK

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0825&from=SK

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1037&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1037&from=EN

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk