Návod na podanie podnetu na uplatnenie antisubvenčného opatrenia

 

Cieľ tohto sprievodcu je dvojaký: poskytnúť pomoc potenciálnym navrhovateľom pri zostavení antisubvenčnej sťažnosti a názorne ukázať, aké informácie sú pre Európsku komisiu potrebné, aby mohla rozhodnúť o zahájení formálneho vyšetrovania týkajúceho sa údajného dovozu subvencovaného tovaru, ktorý spôsobuje škodu priemyslu spoločenstva.

Dokument na stiahnutie v anglickom jazyku (PDF)

Dokument na stiahnutie v slovenskom jazyku (PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk