Štatút trhového hospodárstva pre celú krajinu

Pri príležitosti nadobudnutia účinnosti novej metodiky výpočtu 20. decembra 2017 sa zmenilo ustanovenie týkajúce sa krajín s iným ako trhovým hospodárstvom (článok 2 ods. 7 základného antidumpingového nariadenia). Teraz sa vzťahuje len na krajiny, ktoré nie sú členmi WTO a sú uvedené v prílohe 1 k nariadeniu 2015/755 . Stručne povedané, v týchto prípadoch sa normálna hodnota vypočíta na základe nákladov a cien zistených v takzvanej „analogickej“ krajine.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk