Zavedenie spätného dohľadu Únie nad dovozom etanolu z obnoviteľných zdrojov na palivo

Na základe nedávnych trendov v dovoze etanolu z  obnoviteľných  zdrojov na palivo a súčasnej svetovej nadmernej kapacity sa v blízkej budúcnosti môžu rýchlo vyvíjať škodlivé účinky pre výrobcov v Únii. Preto Európska komisia dňa 5. 11. 2020 na obdobie jedného  roka zaviedla spätný dohľad nad dovozom tohto výrobku. Jej účelom je ešte pred vydaním oficiálnych štatistík získať podrobné štatistické údaje umožňujúce rýchlu analýzu vývoja dovozu zo všetkých tretích krajín.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1628 z 3. novembra 2020, ktorým sa zavádza spätný dohľad Únie nad dovozom etanolu z obnoviteľných zdrojov na palivo

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1628&from=SK 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2198 z 22. decembra 2020, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1628, ktorým sa zavádza spätný dohľad Únie nad dovozom etanolu z obnoviteľných zdrojov na palivo

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2198&from=SK

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk