Implementácia dohôd o voľnom obchode

V roku 2020 sa takmer tretina zahraničného obchodu EÚ uskutočnila na základe preferenčných obchodných dohôd. Najväčším preferenčným partnerom bolo aj naďalej Švajčiarsko, pričom predstavovalo 21,5 % obchodu EÚ s preferenčnými krajinami. Po ňom nasledovalo Turecko s 11,3 % a Japonsko s 9,4 %, Nórsko so 7,8 % a Južná Kórea so 7,7 %. Spoločne títo piati partneri predstavovali viac ako polovicu preferenčného obchodu EÚ (57,7 %).

Hospodársky vplyv pandémie ochorenia COVID-19 bol vážny a obchod so 67 preferenčnými partnerskými krajinami EÚ klesol o 9,1 %. Vyskytli sa významné výnimky, napríklad pri zvýšení vývozu chemikálií (do značnej miery poháňaného 10 % nárastom vývozu farmaceutických výrobkov podľa príslušných dohôd). Celkovo dosiahol obchod EÚ s priemyselnými výrobkami so 67 partnerskými krajinami prebytok 116,8 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o 2,1 miliardy EUR.

Obchod so službami s 19 preferenčnými partnerskými krajinami vzrástol o 14 %, čo je výraznejší rast ako zaznamenal celkový obchod so službami v EÚ. Obchod so službami rástol najvýraznejšie medzi EÚ a jej partnerskými krajinami AKT (africké, karibské a tichomorské krajiny: 40 %) a tromi partnerskými krajinami DCFTA (Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajina: 16 %).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk