Informácie pre exportérov na trhy tretích krajín

Pre lepšiu informovanosť podnikateľov pracuje Európska Komisia na viacerých nástrojoch poskytujúcich komplexný prehľad o podnikateľskom a legislatívnom prostredí tretích krajín. Týmito nástrojmi sú:

ACCESS2MARKETS

Access2Markets je nový portál pre exportérov a importérov z EÚ ručný pre vyhľadávanie podrobných informácii o:

 • Clách
 • Pravidlách o pôvode tovaru (GIs)
 • Daniach a dodatočných clách
 • Dovozných procedúrach a formálnych náležitostiach
 • Požiadavkách na výrobky
 • Obchodných prekážkach 

Okrem kľúčových informácií podľa jednotlivých krajín a podmienkach dovozu v portáli nájdete aj:

 • Podrobné príručky k vývozu/dovozu tovarov a služieb
 • Podrobné usmernenia týkajúce sa pravidiel pôvodu tovaru
 • Nástroj na pomoc určenia pôvodu vášho produktu
 • Obchodnú terminológiu
 • Informácie o budúcich tarifách podľa obchodných dohôd (predĺženie/zrušenie)
 • Štatistiky obchodných tokov spolu s grafmi 

Na portáli nájdete video návody, ako portál využívať. Taktiež je možnosť nahlásiť sa na online školenia o portáli, ktoré vo viacerých jazykoch niekoľkokrát do roka organizuje Komisia.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home

ROSA 2

Rosa 2 je nová, užívateľsky prívetivejšia verzia portálu o pravidlách pôvodu tovaru, ktorá je teraz integrovaná do portálu Access2Markets.

Na portáli Rosa 2 nájdete nasledovné informácie:

 • Pravidlá o pôvode tovaru podľa príslušných zmlúv
 • Podrobný zoznam aby ste zistili, či váš výrobok spĺňa kritériá preferenčných pravidiel zaobchádzania s tovarom
 • Vysvetlenie pravidiel o pôvode tovaru
 • Praktické príklady
 • Priamy prístup k príslušnej legislatíve
 • Iné užitočné informácie 

Príručka sa vzťahuje na export a import z:

 • Kanady
 • Strednej Ameriky (Kostarika, Salvádor, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama)
 • Kolumbie, Peru a Ekvádoru
 • Japonska
 • Južnej Kórey
 • Veľkej Británii
 • Vietnamu
 • Niekoľkých susedných krajín, ktoré uplatňujú pravidlá pôvodu Paneurópsko-stredomorského dohovoru (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Jordánsko, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Palestína, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina)
 • Juhoafrického rozvojového spoločenstva (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namíbia, Južná Afrika)
 • Pobrežia Slonoviny
 • Ghany

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/rules-origin-access2markets

SINGLE ENTRY POINT

SEP je prvým kontaktným bodom v rámci Generálneho riaditeľstva pre obchod Európskej Komisie. Slúži všetkým zainteresovaným stranám medzinárodného obchodu, ktoré čelia problémom s prístupom na trhy tretích krajín, alebo ktoré zistia nesúlad záväzkov v oblasti udržateľnosti. (TSD/GSP). Zúčastnené strany môžu podávať sťažosť priamo do kontaktného formulára (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form) alebo písať svoje sťažnosti a postrehy na mailovú adresu: trade-single-entry-point@ec.europa.eu

Po obdržaní sťažnosti tím SEP individuálne zanalyzuje sťažnosť a pripraví riešenie.

ACCESS2PROCUREMENT

Access2Procurement bude poskytovať dôležité a aktuálne informácie o príležitostiach verejných súťaží mimo EÚ, ktoré sú otvorené pre európske spoločnosti. Portál bude užitočný najmä pre malé a stredné podniky, ktoré majú horší prístup k informáciám o obstarávaní v tretích krajinách. V súčasnosti je tento portál v pilotnej fáze a jeho služby sú dočasne obmedzené iba na Kanadu a Japonsko (jún 2022). Otvoriť Access2Procurement.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk