Hlavná aktivita 5

 

5. Dizajn procesov a služieb s ohľadom na ich použitie v rámci komplexnej IT platformy lepšej regulácie:

Cieľom tejto aktivity bolo pripraviť odborné podklady pre informatizáciu jednotlivých procesov, agend a služieb Lepšej regulácie. Tieto analytické materiály budú slúžiť pri príprave konkrétnych IT projektov, ktorými sa docieli budúca informatizácia Lepšej regulácie v záujme jej optimálnej funkčnosti v procese RIA.

Merateľný ukazovateľ hlavnej aktivity bol naplnený na 100%. Hlavná aktivita sa úspešne ukončila k termínu 30.11.2023.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk