Zlepšovanie podnikateľského prostredia

Zlepšovanie podnikateľského prostredia patrí k jedným z hlavných priorít Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Jedným z predpokladov, ako podnikateľské prostredie zlepšovať, je prijímanie lepšej regulácie zo strany orgánov verejnej správy.

Posudzovanie vybraných vplyvov - RIA (Regulatory Impact Assessment) je súčasťou agendy lepšej regulácie, ktorú na národnej úrovni koordinuje MH SR. RIA je systémový prístup posúdenia pozitívnych a negatívnych vplyvov navrhovaných ako aj existujúcich právnych predpisov. V rámci agendy lepšej regulácie patria do pôsobnosti MH SR predovšetkým hodnotenie vplyvov prijímanej regulácie (Impact assessment) a to najmä:

  • Príprava analýz jednotlivých regulácií ex ante a ex post 
  • Meranie regulačnej záťaže podnikateľského prostredia
  • Meranie administratívnych nákladov podnikateľského prostredia
  • Príprava návrhov na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľského prostredia

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk