Konzultácie

 

Kontakt pre predkladateľov k aktualizovanej Jednotnej metodike

Problematika JM (okrem bodu 6 JM) a legislatívneho procesu: dolozka@mhsr.sk

Problematika 1in2out (bod 6 JM), analýza vplyvov na podnikateľské prostredie a kalkulačka vplyvov:

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk