Školenia k Jednotnej metodike

Dňa 15.6. 2022 sa uskutočnilo prezenčné školenie na Ministerstve hospodárstva SR k pravidlu 1in2out zamerané na objasnenie problematiky týkajúcej sa mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov. Školenie bolo určené pre zástupcov jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Nakoľko ide o pomerne nové pravidlo, tím zodpovedný za implementáciu pravidla 1in2out vytvoril aj nahrávky, v ktorých sú obsiahnuté hlavné témy z prezenčného školenia.

 

Školenie pozostávalo z nasledovných častí:

  • predstavenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
  • objasnenie výnimiek z uplatňovania mechanizmu
  • vypĺňanie časti 9 Doložky vybraných vplyvov
  • vypĺňanie Kalkulačky nákladov a Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie
  • objasnenie virtuálnych účtov
  • prípadové štúdie (vysvetlenie princípu 1in2out na konkrétnych prípadoch)

 

  

Materiály na stiahnutie

1. Pravidlo 1in2out

PREZENTÁCIA (PDF, 1003 kb)    NAHRÁVKA (MP4, 16 MB)

2. Virtuálne účty regulácií

PREZENTÁCIA (PDF, 864 kb)     NAHRÁVKA (MP4, 10,3 MB)

3. Školenie pravidla 1in2out a ochrany pred neopodstatneným goldplatingom

PREZENTÁCIA (PDF, 2 MB)

4. Goldplating - Úrad vlády SR 

PREZENTÁCIA (PDF, 877 kb)

 

Kontakty pre konzultácie

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk