KOMPONENT 9 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Zmluva o partnerstve pre výzvu s kódom 09I04-03-V03

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (PDF 575kB) - zverejnené 24. 10. 2023

Príloha č. 1 – Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu - Všeobecné zmluvné podmienky (PDF 801 kB)

Príloha č. 2 – Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu - Opis projektu (PDF 309 kB)

Zmluva o partnerstve (PDF 582 kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk