Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov

Príručka pre Prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 1.0 - zverejnené 12.5.2022

Prílohy k Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z POO

 

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 1.0 - zverejnené 12.5.2022

Prílohy k Príručke VO/O pre projekty financované z POO

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk