Archív

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.0 (PDF 2,32 MB) - zverejnená dňa 4.4.2023

Prílohy k Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.0 (ZIP 980 kB)

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.0_sledovanie zmien (PDF 2,54 MB)

Prehľad vykonaných zmien v Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.0 (PDF 384 kB)

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 1.1 (PDF 2,3 MB) - zverejnená dňa 15.11.2022

Prílohy k Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 1.1 (ZIP 1,6 MB)

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 1.1_sledovanie zmien (PDF 2,6 MB) 

Prehľad vykonaných zmien v Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 1.1 (PDF 557 kB)

 

Príručka pre Prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 1.0 (PDF 2,2 MB) - zverejnené 12.5.2022

Prílohy k Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z POO (ZIP 676 kB)

 

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 2.1 (PDF 2 MB) - zverejnené 7.9.2023

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 2.1 so sledovaním zmien  (PDF 2 MB)

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 2.0 (PDF 1,35 MB) - zverejnené 8.3.2023

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 2.0 so sledovaním zmien  (PDF 1,4 MB)

Prílohy k Príručke VO/O pre projekty financované z POO (ZIP 164 kB)

Prílohy k Príručke VO/O pre projekty financované z POO so sledovaním zmien  (ZIP 172 kB)

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 1.0 (PDF 1,3 MB) - zverejnené 12.5.2022

Prílohy k Príručke VO/O pre projekty financované z POO (DOCX 27,2 kB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk