Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.1 (PDF 2 MB) - zverejnená dňa 21.8.2023

Prílohy k Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.1 (ZIP 1 MB)

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.1_sledovanie zmien (PDF 3 MB)

Prehľad vykonaných zmien v Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.1 (PDF 384 kB)

 

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 2.1 (PDF 2 MB) - zverejnené 7.9.2023

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 2.1 so sledovaním zmien  (PDF 2 MB)

Prílohy k Príručke VO/O pre projekty financované z POO (ZIP 132 kB)

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk