Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 3.1 (PDF 2,54 MB) - zverejnená dňa 22.5.2024

Prílohy k Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 3.1 (ZIP 2,69 MB)

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 3.1_sledovanie zmien (PDF 2,70 MB)

Prehľad vykonaných zmien v Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 3.1 (PDF 540 kB)

 

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR, verzia 3.0 (PDF 2 MB) - zverejnené 19.2.2024

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 3.0 so sledovaním zmien  (PDF 2 MB)

Prílohy k Príručke VO/O pre projekty financované z POO (ZIP 132 kB)

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk