Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.0 (PDF 2,32 MB) - zverejnená dňa 4.4.2023

Prílohy k Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.0 (ZIP 980 kB)

Príručka pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.0_sledovanie zmien (PDF 2,54 MB)

Prehľad vykonaných zmien v Príručke pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v gescii MH SR verzia 2.0 (PDF 384 kB)

 

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 2.0 (PDF 1,35 MB) - zverejnené 8.3.2023

Príručka k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v gescii MH SR, verzia 2.0 so sledovaním zmien  (PDF 1,4 MB)

Prílohy k Príručke VO/O pre projekty financované z POO (ZIP 164 kB)

Prílohy k Príručke VO/O pre projekty financované z POO so sledovaním zmien  (ZIP 172 kB)

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk