Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice (01I02-26-V02) - ZRUŠENÁ 28.11.2022

Informácia o zrušení výzvy (PDF 383 kB)

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 3. augusta 2022 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice. Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Podporené môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodín výroby elektriny alebo v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodín výroby elektriny.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Výška podpory na jeden projekt: max. 1 mil. EUR na projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu a max. 1,5 mil. EUR na projekt na transformáciu bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán.

Alokácia výzvy: 20 000 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu a 10 000 000 EUR je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán.

Dátum uzatvorenia výzvy: 30. novembra 2022

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok             9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok                  9:00 – 11:00

Streda                  12:00 – 15:00

Štvrtok                 9:00 – 11:00

 

Informačný seminár - pozvánka (PDF 525 kB)

Zmena č. 1

MH SR zverejnilo zmenu č. 1 výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice, ktorá nadobúda účinnosť 7. októbra 2022.

Zmenou č. 1 výzvy sa v plnom rozsahu nahrádza:

- znenie výzvy,

- príloha č. 2 výzvy - Zoznam a popis dokumentácie žiadosti,

- príloha č. 4 výzvy - Kritériá zabezpečenia súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“,

- formulár žiadosti o prostriedky mechanizmu,

- znenie vzorovej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Zmenou výzvy zároveň dochádza k doplneniu záväzného formuláru prílohy č. 1 žiadosti - Projektový zámer modernizácie/transformácie bioplynovej stanice.

 

Výzva s kódom 01I02-26-V02 (PDF 1014 kB)

Príloha č.1 – Formulár žiadosti a príslušných príloh (ZIP 139 kB)

Príloha č.2 – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti (PDF 650 kB)

Príloha č.3 – Synergie a komplementarity (PDF 442 kB)

Príloha č.4 – Zásada výrazne nerušiť (PDF 566 kB)

Výzva + všetky prílohy (ZIP 2561 kB)

Výzva v pôvodnom znení (ZIP 1993 kB)

 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I02-26-V02 (PDF 871 kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk