01. 10. 2018

Antibyrokratické balíčky pomáhajú znižovať byrokraciu

Priemerný podnikateľ na Slovensku musel tento rok urobiť 64 administratívnych úkonov, ktoré mu zabrali 222 hodín. Vyplýva to z Byrokratického indexu, ktorý v Bratislave predstavil Inštitút ekonomických a sociálnych analýz (INESS). V medzinárodnom porovnaní byrokratickej záťaže sú však na tom slovenskí podnikatelia lepšie, ako ich kolegovia z Česka, Ukrajiny alebo Litvy. Predstavitelia INESS ocenili najmä prípravu balíčkov z dielne MH SR, ktoré pomáhajú odbúravať zbytočnú byrokraciu.

Byrokratický index porovnával štyri krajiny – okrem SR aj Česko, Ukrajinu a Litvu. Zo spomínanej štvorice obstálo Slovensko najlepšie. Česká republika dosiahla byrokratický index v hodnote 233 hodín, Litva 252 hodín a Ukrajina 469 hodín. INESS zhodnotil kladne z pohľadu boja proti byrokracii najmä prípravu balíčkov z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ako aj prípravu stratégie RIA 2020, ktorá by mala obmedziť byrokraciu už v legislatívnom procese.

Vláda prijala už dva antibyrokratické balíčky opatrení pre podnikateľov z dielne rezortu hospodárstva. Prvý balíček opatrení bol schválený v júni 2017 a obsahuje 35 konkrétnych opatrení, ktoré znamenajú pre podnikateľský sektor úsporu 44 miliónov eur. Na úspešnú aktivitu nadviazal druhý balíček opatrení, ktorý schválila vláda v apríli 2018. Obsahuje 23 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a 5 návrhov na realizáciu analýz. Mal by priniesť úsporu vo výške takmer 7,4 mil. eur ročne. „Musím zdôrazniť, že opatrenia nevznikali od úradníckeho stola – boli to práve podnikatelia, ktorí sa s nami, nielen s našim ministerstvom, ale takmer všetkými rezortmi, podieľali na ich vypracovaní a za túto spoluprácu im chcem poďakovať," uviedla generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Rezort hospodárstva v súčasnosti pripravuje už 3. balíček opatrení, ktorý by mal byť na schválenie predložený v prvom štvrťroku 2019. Obsahovať bude aj návrhy na zníženie regulácie otvorenia a kontroly prevádzok.

Ďalšou iniciatívou MH SR v boji s byrokraciou je odstraňovanie goldplatingu, teda neúmerne zaťažujúcich transpozícií, pri ktorých ideme nad rámec minima vyžadovaného legislatívou EÚ. Ide o tému, ktorá doteraz v prostredí SR nebola riešená a úzko súvisí s procesom prípravy a tvorby smerníc a nariadení na úrovni EÚ, ako aj s celou transpozíciou Bruselom prijímanej legislatívy.  Tento rok bol tiež schválený strategický dokument RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie, ktorý by mal zaviesť novú kultúru do procesu regulácií. Obsahuje sériu nástrojov na zvyšovanie kvality zákonov a odbúranie nadbytočnej regulácie nielen pre podnikateľov, ale aj všetkých občanov. „Tieto aktivity nie sú len dokumentmi pre dokumenty, ale konkrétne veci smerujúce postupne k systémovým zmenám a novej kultúre v doteraz zaužívaných postupoch," doplnila M. Letašiová.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk