15. 11. 2019

PODPORA KÚPY EKOLOGICKÝCH AUTOMOBILOV – najčastejšie otázky a odpovede

Pre lepšie informovanie a pre viaceré zavádzajúce a mylné informácie, ktoré zaznievajú v médiách, sa MH SR rozhodlo na tomto mieste jednoznačne uviesť na pravú mieru, akú podporu pre vozidlá na ekologický pohon skutočne pripravuje a súčasne odmietnuť nepravdivé informácie.

 

Bude MH SR aktuálne odporovať nákup všetkých druhov ekologických vozidiel?

Nie. MH SR v súčasnosti pripravuje výzvu, v rámci ktorej bude podporovať výhradne nákup batériových elektromobilov a plug-in hybridov. Zverejní ju už v najbližšom období.

 

Bude sa podpora týkať aj iných áut, napríklad na LPG, CNG, LNG alebo iný pohon?

Nebude. Podpora bude určená výlučne pre batériové elektrické vozidlá a plug-in hybridné elektrické vozidlá. Autá na plynový, vodíkový ani iný alternatívny pohon v aktuálnej výzve podporené nebudú, ich podpora však do budúcnosti nie je vylúčená.

 

Je podpora určená len pre osobné autá alebo aj pre nákladné autá, prípadne motocykle?

Podpora je určená výhradne na kúpu vozidiel kategórie M1 (osobné vozidlá) a N1 (ľahké úžitkové vozidlá).

 

Aká bude výška príspevku na nákup ekologických vozidiel?

Výška príspevku na kúpu batériového elektromobilu bude 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridu to bude 5-tisíc eur.

 

Kto bude môcť podporu využiť?

Podpora bude určená pre fyzické osoby, podnikateľov aj pre verejnú správu.

 

V niektorých článkoch v médiách zazneli  informácie, že je možné získať príspevok až do výšky 35 % z ceny nového ekologického vozidla, ak zároveň vyradím z evidencie minimálne 15 rokov staré vozidlo so spaľovacím motorom. Je to pravda?

Nie. Je to nezmysel. Spomínané údaje sú nesprávne interpretované. Vychádzajú z novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, ktorú v septembri 2019 schválil parlament. Tento zákon však stanovuje len všeobecné rámce podpory, na ich základe bude môcť rezort hospodárstva vyhlásiť konkrétne výzvy. To znamená, že ak by rezort chcel v budúcnosti vyhlásiť výzvu, v ktorej bude zahrnuté aj vyradenie starého vozidla, má na to legislatívne možnosti. Aktuálna výzva však možnosť vyradenia starého vozidla neobsahuje.

 

Pripravuje teda MH SR tzv. „šrotovné“ alebo nie?

Nie. Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti žiadne „šrotovné“ nepripravuje. Iná informácia je nepravdivá a zavádzajúca.

 

Kedy a kde nájdem ďalšie podrobnosti ohľadom pripravovanej podpory na kúpu elektromobilov a plug-in hybridov?

Rezort hospodárstva predstaví všetky podrobnosti pri vyhlásení samotnej výzvy už v najbližšom období. Všetky informácie budú zverejnené aj na webovej stránke MH SR (www.mhsr.sk).

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk