11. 04. 2017

Vláda schválila Koncepciu rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a Čínou na roky 2017 až 2020

Napriek dlhodobej tradícii spolupráce a vzájomného rešpektu existuje medzi Slovenskom a Čínskou ľudovou republikou nevyužitý potenciál pre výraznejšie aktivity v širokom spektre oblastí spolupráce s dôrazom na obchodno-ekonomické vzťahy. Konštatuje to návrh Koncepcie rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a ČĽR na roky 2017 až 2020, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva SR a dnes ho prerokovala a schválila vláda. 

Príčin tohto stavu je podľa materiálu viac - slabé povedomie čínskej spoločnosti o Slovensku, silné čínske komunity v okolitých krajinách, neprítomnosť veľkých ekonomických subjektov a firiem vlastnených výlučne slovenskými občanmi, ktoré by zároveň mali záujem o pôsobenie na čínskom trhu a iné. Napriek týmto skutočnostiam existuje nevyužitý potenciál pre výraznejšie aktivity v širokom spektre oblastí spolupráce s dôrazom na obchodno-ekonomické vzťahy.
 
Koncepcia je spracovaná predovšetkým za účelom identifikovať príležitosti pre SR vo vzťahoch s ČĽR a predstaviť zámery v okruhoch spolupráce, ako sú investície, podnikanie a obchod, doprava, cestovný ruch, ako aj výskum a inovácie. Súčasne materiál prezentuje návrhy na posilnenie funkcií Medzivládnej komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi SR a ČĽR, konkrétne posilnenie 'politického dialógu', riešenia vo vzťahu k zastupiteľskému úradu SR spolu s riešením vízových otázok, ako aj prezentácia Slovenska Číne.
Návrh Koncepcie rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a ČLR vypracovalo MH SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom financií SR a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
 
Intenzita vzťahov Číny s EÚ a osobitne s krajinami strednej a východnej Európy si podľa MH SR vyžaduje špecifikovať rozhodujúce prístupy SR v tých oblastiach, ktoré sú pre spoločné riešenia najefektívnejšie a môžu sa využívať v krátkodobom, ale perspektívne aj v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte. SR pritom rešpektuje už prijaté rámce spolupráce, akými sú napríklad EÚ/ČĽR strategická agenda 2020 alebo Strednodobá agenda pre spoluprácu medzi ČĽR a krajinami SVE (tzv. formát spolupráce 16+1).

Osobitná časť materiálu sa venuje implementácii projektu "One Belt One Road" (OBOR), teda projektu tzv. Hodvábnej cesty, k čomu ako východisko slúži rámcové Memorandum o porozumení podpísané medzi SR a ČĽR v novembri 2015. V kapitole materiálu zameranej na prepravné koridory je uvedená identifikácia rozhodujúcej infraštruktúry v SR, ktorá je nevyhnutná nielen v kontexte projektu OBOR, ale celkovo pre podporu a využitie potenciálu Slovenska ako križovatky tovarových tokov východ – západ a sever – juh. Kľúčom k úspechu projektu je optimálne nastavenie systému výmeny informácií medzi SR a ČĽR v colnej oblasti, k čomu ako východisko slúži Memorandum o porozumení podpísané medzi colnými autoritami SR a ČĽR v novembri 2016 na stretnutí v Rige.

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk