25. 07. 2016

Nepoistená CK Hechter nesmie predávať zájazdy, MH chystá novú legislatívu

Slovenská obchodná inšpekcia dnes spoločnosti Hechter Slovakia, spol. s r. o. doručila v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa predbežné opatrenie, ktorým jej nariaďuje zastavenie nekalej obchodnej praktiky spočívajúcej v uzatváraní zmlúv o obstaraní zájazdu na predaj vlastných zájazdov a v uvádzaní akejkoľvek formy informácie, že firma disponuje poistením pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Zastavenie tejto obchodnej praktiky sa dotýka všetkých prevádzok a sídla spoločnosti vrátane predaja na diaľku prostredníctvom akýchkoľvek webových stránok a to až do momentu, kým spoločnosť nebude mať uzatvorenú novú zmluvou o poistení zájazdov pre prípad úpadku cestovnej kancelárii, alebo bankovú záruku.

Čítať viac
21. 07. 2016

Výzva: prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

Čítať viac
21. 07. 2016

Atašé trip ukázal predstaviteľom Únie konkurencieschopné Slovensko

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ prináša okrem najvyšších ministerských zasadnutí aj príležitosť zorganizovať podujatia na rôznych pracovných úrovniach. Patrilo medzi ne aj dvojdňové stretnutie (19. a 20. júla) priemyselných atašé zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sú členmi pracovnej skupiny pre konkurencieschopnosť a rast.

Čítať viac
18. 07. 2016

Ministri a komisári EÚ o zrýchlení digitálnej transformácie priemyslu a podnikov

V Bratislave bolo dnes v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ historicky prvé neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť. Šéfovia rezortov, ktoré sa zaoberajú otázkami posilnenia jednotného trhu a jednotného digitálneho trhu pre podniky, občanov a spotrebiteľov a posilnenia konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, diskutovali o spoločnej vízii na podporu digitalizácie firiem a podnikov v EÚ. Zhodli sa v tom, že jedným zo spôsobov podpory inovácií sú vhodné podmienky pre investorov a nové obchodné modely.

Čítať viac
15. 07. 2016

Výjazdové rokovanie energetických atašé EÚ na Slovensku v Mochovciach

Energetickí diplomati, tzv. energy attaché, ktorí reprezentujú členské štáty EÚ v Bruseli v pracovných skupinách pre energetiku a pre jadrové otázky, absolvovali vo štvrtok 14. júla výjazdové rokovanie v Mochovciach. Ide o pravidelnú súčasť programu, ktorý organizuje predsedajúca krajina v Rade EÚ.

Čítať viac
15. 07. 2016

Minister hospodárstva Peter Žiga ukončil sériu stretnutí s poslancami jednotlivých výborov Európskeho parlamentu

Vo výbore pre medzinárodný obchod (INTA) a výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO) predstavil priority slovenského predsedníctva v oblastiach jednotného trhu, medzinárodného obchodu alebo digitálneho trhu.

Čítať viac
13. 07. 2016

Ministri EÚ pre energetiku a zmenu klímy: Každá krajina má právo na vlastnú cestu plnenia klimaticko-energetických cieľov

Silnejšia spolupráca členských štátov je základom efektívneho fungovania a dosahovania cieľov v oblasti klimatickej a energetickej politiky. Zhodli sa na tom ministri EÚ zodpovední za oblasť energetiky a zmeny klímy na neformálnych zasadnutiach v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ v Bratislave. Súčasne však zdôraznili, že každá krajina má právo vybrať si na plnenie klimaticko-energetických cieľov také opatrenia, ktoré uzná sama za vhodné a sú v súlade s princípom technologickej neutrality.

Čítať viac
13. 07. 2016

Peter Žiga s bulharským partnerom podpísal Memorandum o plynovode Eastring

V rámci neformálnej rady ministrov pre energetiku dnes v Bratislave šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga a štátny tajomník Ministerstva energetiky Bulharskej republiky Žečo Stankov slávnostne podpísali Memorandum o porozumení pre projekt Eastring. Slovenská i bulharská strana ho považujú za dôležitý začiatok procesu vyjadrenia podpory projektu smerujúci k jeho efektívnej realizácii.

Čítať viac
12. 07. 2016

Neformálne zasadnutie ministrov EÚ pre energetiku a zmenu klímy

V rámci historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa dnes v priestoroch Reduty v Bratislave začalo spoločné neformálne zasadnutie ministrov EÚ pre energetiku a zmenu klímy. Zajtra, v stredu 13. júla, naň priamo nadviaže neformálna Rada ministrov pre energetiku. Rokovania vedie minister hospodárstva SR Peter Žiga.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk