20. 06. 2024

Na Slovensko prichádza druhá najvyššia investícia v histórií v hodnote 1,2 miliardy eur. Zameria sa na výrobu batérií.

Slovensko získalo ďalšiu významnú investíciu v oblasti elektromobility. Spoločný podnik čínskej skupiny Gotion a slovenskej spoločnosti InoBat plánuje vybudovať závod na výrobu batérií pre elektromobily v regióne Dolnej Nitry. Plánovaná investícia do výstavby závodu v Šuranoch dosahuje spolu až 1,2 miliardy eur. Projekt zároveň prinesie až 1 311 nových pracovných miest so mzdami vyššími, ako je priemer v okrese. Investor sa okrem toho zaviazal zriadiť nové výskumno-vývojové centrum, ktoré zvýši odbornú úroveň pracovníkov a posilní inovačný potenciál Slovenska. Projekt predstavuje strategickú investíciu, ktorá prispeje k transformácii slovenského automobilového priemyslu.

Čítať viac
18. 06. 2024

Zástupcovia rezortu hospodárstva a mesta Humenné rokovali so spoločnosťou Chemes, aj s nájomníkmi z priemyselného parku

Mesto Humenné požiadalo štátnu spoločnosť MH Teplárenský holding o spoluprácu pri riešení situácie s hrozbou zastavenia dodávok tepla od spoločnosti Chemes pre obyvateľov mesta i firmy. Zástupcovia spoločnosti Chemes zároveň na dnešnom (utorok, 18. júna 2024) rokovaní informovali primátora mesta aj zástupcov Ministerstva hospodárstva (MH) SR, že podnikajú kroky na vyriešenie svojej platobnej neschopnosti a v krátkej dobe plánujú vyrovnať svoje záväzky voči spoločnosti SPP, čo by tejto hrozbe tiež zabránilo. Primátor mesta Humenné spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou o celej situácii informoval aj spoločnosti pôsobiace v priemyselnom parku.

Čítať viac
14. 06. 2024

Mesto Humenné má nástroje na systémové riešenie situácie s dodávateľom tepla

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v piatok 14. júna 2024 na spoločnom rokovaní s primátorom mesta Humenné Milošom Meričkom informovalo o krokoch, ktoré po schválení novej legislatívy môže mesto Humenné vykonať na riešenie situácie s dodávateľom tepla a teplej vody. Mesto môže začať konať v záujme obnovenia štandardných vzťahov pri dodávke tepla a teplej vody pre svojich obyvateľov.

Čítať viac
11. 06. 2024

Až 83 miliónov z Plánu obnovy a odolnosti SR na modernizáciu prenosovej sústavy na Slovensku

Ministerstvo hospodárstva SR podpísalo v utorok 11. júna 2024 zmluvy so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) na modernizáciu a digitalizáciu prenosovej sústavy v hodnote 83 mil. eur. 45 miliónov eur je určených na zvýšenie transformačného výkonu prenosovej sústavy v lokalite Senica a 38 miliónov eur je určených na modernizáciu prenosových vedení v dĺžke 253,993 km po celom Slovensku. Tieto finančné prostriedky sú vyčlenené z Plánu obnovy a odolnosti SR z komponentu 19 „REPowerEÚ“.

Čítať viac
04. 06. 2024

Výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca sa stáva putovnou. Prvé kolo v Kulturparku v Košiciach.

Výstava stredných odborných škôl s názvom Mladý tvorca 2024 sa stáva putovnou. Jej prvé kolo sa uskutoční v Kulturparku v Košiciach v dňoch 16. - 17. októbra 2024. Ministerstvo hospodárstva SR tak otvára brány 1. ročníka výstavy pre školy z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja, kde môžu prezentovať svoje výnimočnosti vo vzdelávacích procesoch, propagovať perspektívy duálneho systému vzdelávania, predstaviť nové trendy vo vývoji či implementácii digitálnych technológii a robotizácií, ako i nové typy profesií, ktoré vplyvom digitálnej transformácie vznikajú. Výstava je určená najmä pre žiakov základných škôl končiacich ročníkov a ich rodičom, firmám a zamestnávateľom z bližšieho okolia.

Čítať viac
31. 05. 2024

Už len posledný mesiac - samosprávy môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjacích bodov pre elektromobily do konca júna

Územné samosprávy a všetky nimi zriadené organizácie na území Slovenska môžu požiadať o získanie podpory na vybudovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá vo svojom regióne, a to až v plnej výške. Urobiť tak môžu už len posledný mesiac - do 30. júna 2024, prostredníctvom výzvy zverejnenej Ministerstvom hospodárstva (MH) SR v rámci Komponentu 3: Udržateľná doprava z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
30. 05. 2024

Ministerstvo hospodárstva SR podporí výrobu a uskladnenie vodíka zo zelenej energie - spustená je ďalšia výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci oblasti Zelená ekonomika podporí Ministerstvo hospodárstva SR výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vrátane jeho uskladnenia. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených spolu 13,56 mil. eur a žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 4 mil. eur na jeden projekt.

Čítať viac
29. 05. 2024

Šurany Industrial Park získal financovanie aj čas na prípravu priemyselného parku

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková predložila v stredu 29. mája 2024 na rokovanie vlády SR materiál týkajúci sa predĺženia platnosti predkupného práva významnej investície pre Šurany Industrial Park o jeden rok. Vláda SR zároveň schválila viac ako 50 miliónov eur na výkup pozemkov a prípravu parku pre významných investorov.

Čítať viac
29. 05. 2024

Podpredsedníčka vlády SR Denisa Saková: Slovensko posilní spoluprácu so Saudskou Arábiou

Slovensko posilní ekonomickú a obchodnú spoluprácu so Saudskoarabským kráľovstvom. Vláda SR na svojom rokovaní v stredu 29. mája 2024 schválila na návrh podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR, Denisy Sakovej, Všeobecnú dohodu o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Saudskoarabského kráľovstva.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk