10. 03. 2023

Intenzívne prehlbovanie spolupráce medzi Slovenskom a Izraelom v oblasti inovácií

Inovácie a nové príležitosti hlbšej ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Izraelom boli ťažiskovými témami dvojňovej oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Izraeli začiatkom tohoto týždňa. Počas všetkých oficiálnych prijatí sprevádzal premiéra aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec, ktorý sa podieľal aj na príprave programu cesty.

Čítať viac
09. 03. 2023

Zladenie materstva a kariéry či rozvoj talentu témou okrúhleho stola

Predstavitelia vrcholového manažmentu holandských nadnárodných spoločností sa stretli na okrúhlom stole organizovanom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva v Slovenskej republike pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku, aby prediskutovali ďalšiu podporu a rozvoj holandských spoločností na Slovensku.

Čítať viac
09. 03. 2023

Reakcia na tlačovú správu strany Sloboda a Solidarita k vývozu zlata

V reakcii na tlačovú správu strany Sloboda a Solidarita (SaS) a obvinenia v súvislosti s vývozom zlata zo Slovenska Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v prvom rade zdôrazňuje, že tvrdenia strany SaS sú zavádzajúce a minister Karel Hirman odmieta akékoľvek obvinenia z machinácií so slovenským zlatom.

Čítať viac
02. 03. 2023

Program Interreg Europe - možnosť zapojiť sa do II. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí v programovom období 2021-2027

Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projekt v období od 15. marca do 9. júna 2023 prostredníctvom online systému.

Čítať viac
02. 03. 2023

Stretnutie ministra Karla Hirmana so zástupcami Inštitútu pre jadrovú energetiku

V Záhrebe sa vo štvrtok 2. marca 2023 uskutočnilo stretnutie ministra Karla Hirmana so zástupcami Inštitútom pre jadrovú energetiku (Nuclear Energy Institut - NEI), ktorý združuje významné subjekty pôsobiace v oblasti jadrovej energetiky. Inštitút sa zaujímal o energetickú politiku Slovenskej republiky.

Čítať viac
02. 03. 2023

Zraniteľní odberatelia môžu do konca marca 2023 zmeniť dodávateľa elektriny a plynu alebo prejsť na režim neregulovaných cien s účinnosťou od 1. januára 2024

Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulované ceny, môžu do konca marca 2023 požiadať svojho dodávateľa o ukončenie platnosti takejto zmluvy. Takáto zmena bude účinná od 1. januára 2024. Pre odberateľov, ktorým dodávky energií za regulované ceny vyhovujú a chcú v tomto režime pokračovať aj v roku 2024, nevzniká v takomto prípade žiadna povinnosť. Zmluva so súčasným dodávateľom im bude predĺžená automaticky.

Čítať viac
01. 03. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo obchodu USA: Spoločné vyhlásenie o obchodnej spolupráci v sektore energetiky

Dnes, 1. marca 2023, v mene vlád Spojených štátov amerických (USA) a Slovenskej republiky (SR) štátny tajomník Ministerstva obchodu USA Don Graves a minister hospodárstva Karel Hirman podpísali Spoločné vyhlásenie o priemyselnej a obchodnej spolupráci v sektore energetiky [vložiť odkaz, ak bude zverejnený] v rámci ministerského zasadnutia Partnerstva pre transatlantickú spoluprácu v oblasti energetiky a klímy (P-TECC) v Záhrebe.

Čítať viac
28. 02. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR eviduje po prvom týždni od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu takmer 12 tisíc žiadostí

Ministerstvo hospodárstva SR do tohto momentu eviduje 11 712 doručených žiadostí o dotácie na pokrytie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu v celkovej hodnote takmer 18 mil. eur.

Čítať viac
28. 02. 2023

Rokovanie projadrových krajín Európskej únie vo Švédsku, minister Karel Hirman navštívil aj spoločnosť Westinghouse

Popri neformálnom rokovaní Rady ministrov EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku aj za účasti Európskej komisie sa uskutočnilo separátne rokovanie dvanástich projadrových krajín zorganizované Francúzskom.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk