Podpora e-mobility 2018-2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutue dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel (23140/2019-4210-64696)

Ministerstvo hospodárstva SR v roku 20219 vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel v zmysle zákona 71/2013 Z. z. pre:

 • fyzické osoby – podnikatelia;
 • fyzické osoby – nepodnikatelia;
 • obec, vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“) a nimi zriadené organizácie;
 • právnické osoby – podnikateľské subjekty.

Výška dotácie na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom je 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridného vozidla 5-tisíc eur.  O dotáciu mohli požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bolo možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH.

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie k 29.3.2023

Viac informácií TU

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutue dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc (11378/2020-4210-52028)

Ministerstvo hospodárstva SR v roku 2020 vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí na realizáciu projektov výstavby. prestavby a rekonštrukcie verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobiliy v zmysle zákona 71/2013 Z. z.:

 1. AC nabíjacia stanica (jedna lokalita, 2x nabíjací bod, konektor Typ 2);
 2. AC nabíjacieho HUBu (jedna lokalita, 3x alebo 4x nabíjací bod, konektor Typ 2);
 3. DC nabíjacej stanice (2x nabíjací bod, konektor CCS2);
 4. AC a DC nabíjacích staníc v kombinácií písm. a) a c);
 5. AC a DC nabíjacích staníc v kombinácií písm. b) a c)

Oprávnenými žiadateľmi boli obce, samosprávy a nimi zriadené organizácie a právnické osoby-podnikateľské subjekty. Výška dotácie na projekt nabíjacej stanice bola stanovená na základe typu stanice, pričom minimálna výška bola 2 500 eur s DPH, a maximálna výška pre obce, samosprávy a nimi zriadené organizácie bola 18 000 eur s DPH, resp. pre právnické osoby-podnikateľské subjekty 9 000 eur s DPH.

 Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie k 11.4.2022

Viac informácií TU

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutue dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc (18409/2019-4210-36886)

Ministerstvo hospodárstva SR v roku 2019 vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí na realizáciu projektov výstavby. prestavby a rekonštrukcie verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobiliy v zmysle zákona 71/2013 Z. z., ktorá musela spĺňať minimálne technické požiadavky:

 1. AC stojanová nabíjacia stanica alebo stanica typu "wallbox";
 2. výstupný výkon stanoice bol minimále 2x11kW;
 3. minimálne 1 vyhradené parkovacie miesto prislúchajúce k nabíjacej stanici s príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením.

 

Oprávnenými žiadateľmi boli obce, samosprávy a nimi zriadené organizácie. Mínimálna výška dotácie na projekt nabíjacej stanice bola 2 500 eur s DPH, a maximálna výška 5 000 eur s DPH.

 Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie 

Viac informácií TU

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk