07. 11. 2023

16. zasadnutie Európskeho jadrového energetického fóra sa konalo v Bratislave

Po predchádzajúcich úspešných zasadnutiach Európskeho jadrového energetického fóra (ENEF), ktoré sa organizujú každý rok striedavo v Prahe a v Bratislave, sa v dňoch 6. – 7. novembra 2023 uskutočnilo v historickej budove Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave už jeho šestnáste zasadnutie. Zúčastnili sa ho predseda vlády Slovenskej republiky (SR) Robert Fico a podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Českú republiku (ČR) zastupovali predseda vlády ČR Petr Fiala, ktorý vystúpil prostredníctvom videonahrávky a český minister priemyslu a obchodu Josef Síkela. Prítomní boli aj predstavitelia Európskej komisie, Európskeho parlamentu, zástupcovia rôznych politických skupín a ďalších približne 200 účastníkov - významných medzinárodných hostí z oblasti energetického priemyslu, financií, štátnej a verejnej správy. 

Ako už počas prvého dňa fóra uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka D. Saková: „Význam jadrovej energie v energetickom mixe našich jednotlivých krajín je už nespochybniteľný. Jadrová energia by mala byť akceptovanou súčasťou politík zelenej dohody a plánu REPowerEU, ale i taxonómie podľa vzoru európskej strategickej dlhodobej vízie. Je jasné, že táto úloha má aj svoje vlastné problémy, ktorých riešenie bude našou kľúčovou témou v nadchádzajúcom období. Všetci si uvedomujeme, že ďalšia diverzifikácia energetických koridorov a zdrojov, ako aj rozvoj nových technológií sú nevyhnutné.“ 

ENEF sa radí medzi prioritné podujatia spoluorganizované Európskou komisiou (EK). Jeho vznik sa datuje od roku 2007, kedy bolo založené spoločným úsilím premiérov Slovenskej a Českej republiky. Stalo sa tak dôležitou platformou na diskusiu o všetkých dôležitých otázkach jadrovej energetiky so zástupcami členských štátov Európskej únie, Európskeho parlamentu a ostatnými dôležitými hráčmi v oblasti priemyslu, financií, štátnej a verejnej správy i tretieho sektora. Z medzinárodného hľadiska je považované za jedno z najprestížnejších politicko-odborných fór. Rokovania a diskusie v rámci fóra významne prispievajú nielen k určovaniu smeru v jadrovej energetike, ale vysielajú aj zreteľný politický signál, že je záujmom EK a členských štátov EÚ pristupovať s veľkou zodpovednosťou a dôslednosťou k výzvam v jadrovej energetike a problémom jadrovej bezpečnosti, transparentnosti, využívaniu jadra a jeho miestu v rámci energetickej politiky EÚ v kontexte znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia cieľov klimatickej neutrality do roku 2050.

Program tohtoročného fóra bol venovaný najmä dvom témam, a to „Diverzifikácia v rámci jadrového hodnotového reťazca – príležitosti a výzvy pre bezpečnosť dodávok a jadrovú bezpečnosť EÚ“ a „Zadná časť jadrového palivového cyklu“.  Počas odbornej časti fóra vystúpilo takmer 20 prednášajúcich z viacerých európskych krajín. Ďalšie, v poradí už sedemnáste zasadnutie Európskeho jadrového fóra sa uskutoční na budúci rok v Prahe.

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva D. Saková popri účasti na Európskom jadrovom energetickom fóre zároveň absolvovala viaceré bilaterálne rokovania. Ako prvé absolvovala stretnutie s maďarským ministrom zahraničných vecí a obchodu Petrom Szijjártóm. Stretla sa taktiež i s francúzskou ministerkou pre energetickú tranzíciu Agnes Pannier-Runacher a s veľvyslancom Spojených štátov amerických Guatamom A. Ranom. Hlavnou témou jednotlivých rokovaní bola najmä spolupráca krajín v oblasti jadrovej energie, výmena skúseností medzi krajinami, či podpora budovania nových inovatívnych technológií a zdrojov energie.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk