29. 12. 2020

Spúšťa sa ďalšia možnosť pomoci pre kultúrny a kreatívny priemysel

Podniky v kultúre a kreatívnom priemysle môžu od dnes do konca marca žiadať o dotáciu.  Ministerstvá hospodárstva a kultúry v spolupráci so zástupcami kultúrno-kreatívneho priemyslu sa dohodli na forme pomoci pre toto odvetvie, ktoré výrazne postihli obmedzenia spojené s pandémiou koronavírusu. „Vďaka vytrvalému a ústretovému prístupu všetkých zúčastnených sa podarilo nájsť schému, ktorá pomôže podnikom pôsobiacim v kultúre,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. „Cieľom je nielen zachrániť tento silne zasiahnutý sektor, ale zároveň aj zabrzdiť druhotnú platobnú neschopnosť, ktorá by mala veľmi negatívne dopady aj na iné sektory,“ vysvetlil šéf rezortu hospodárstva. „Ministerstvo kultúry doteraz pomáhalo dotáciami najmä jednotlivcom, teraz vďaka spolupráci s ministerstvom hospodárstva prinášame pomoc firmám pôsobiacim v kultúrno-kreatívnom priemysle, ako sú s.r.o., akciové či komanditné spoločnosti. Som nesmierne rada, že po viacerých formách pomoci kultúre sa nám podarilo spustiť ešte pred koncom roka aj túto,“ uviedla ministerka kultúry Natália Milanová.  

Podmienkou poskytnutia pomoci je pokles obratu  v období od 1. marca do 31. decembra 2020 najmenej o 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Pomoc bude poskytovaná ako príspevok na nekryté náklady, čiže tie, ktoré neboli kryté tržbami alebo inou pomocou. „Znamená to, že ak žiadateľ čerpal dotáciu na nájom alebo mzdy, nemôže si náklady na ne uplatniť znova,“ vysvetlila poradkyňa ministra hospodárstva Jana Kiššová. „Systém pomoci je nastavený čo najjednoduchšie, firma uvedie porovnanie tržieb v sťaženom období roku 2020 s rovnakým obdobím roku 2019 a všetky náklady za sťažené obdobie v roku 2020. Zároveň uvedie sumu krytia týchto nákladov, či už tržbami, štátnou pomocou alebo poistným. Zvyšná suma, teda suma nekrytých nákladov, bude základom pre výpočet dotácie,“ dodala J. Kiššová. Výška dotácie bude v prípade mikro a malých podnikov 90 % nepokrytých fixných nákladov, stredné podniky môžu takto získať 70 % nepokrytých fixných nákladov.  

Pomoc je určená pre subjekty pôsobiace v niektorej z oblastí kultúry a kreatívneho priemyslu s prevládajúcou podnikateľskou činnosťou v účtovnej závierke podľa číselníka SK NACE, ktoré sú uvedené v prílohe výzvy. Ide napríklad o organizátorov koncertov, promotérske a reklamné agentúry, komerčné divadlá a kiná či rezervačné firmy. Žiadosti je možné posielať poštou na adresu MH SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovej stránke: https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura. Doplňujúce otázky je možné zaslať na emailovú adresu kultura@mhsr.sk, telefonický kontakt 02/4854 1818 a 02/4854 7407. 

 

Tlačový odbor MH SR; foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk