19. 03. 2024

Postupy pri výstavbe priemyselných parkov preverí Najvyšší kontrolný úrad SR

Ministerstvo hospodárstva SR bude poskytovať súčinnosť Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) SR, ktorý začal s preverovaním procesov pri príprave a výstavbe strategických priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a vo Valalikoch pri Košiciach. V oboch priemyselných parkoch sa aktuálne pripravujú na svoju výrobu strategickí investori.

Čítať viac
15. 03. 2024

D. Saková: Prvá časť pripravovaného strategického parku v Rimavskej Sobote je odovzdaná investorovi. Spoločnosť Winkelmann môže začať s výstavbou závodu.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a štátna spoločnosť MH Invest napredujú s prípravnými prácami na budúcom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote, kde plánuje svoju výstavbu významný investor, nemecká rodinná spoločnosť Winkelmann. Dnešným dňom (15. marec 2024) bol dosiahnutý ďalší míľnik a v zmysle investičnej zmluvy bola budúcemu investorovi odovzdaná pripravená prvá časť územia pre výstavbu budúceho závodu. Spoločnosť Winkelmann tak môže začať na samotnej výstavbe nového závodu v predpokladanom termíne v marci 2024 a v budúcnosti prinesie do regiónu s vysokou nezamestnanosťou minimálne 450 nových pracovných miest.

Čítať viac
06. 03. 2024

Štátni tajomníci Ministerstva hospodárstva SR sa zúčastnili na pracovných rokovaniach s bývalým talianskym premiérom Enricom Lettom

Štátni tajomníci Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH) SR Kamil Šaško a Vladimír Šimoňák sa v utorok 5. marca 2024 zúčastnili na pracovnom stretnutí s prezidentom Inštitútu Jacquesa Delorsa a bývalým talianskym premiérom Enricom Lettom, ktoré sa uskutočnilo na Úrade vlády SR. Spoločné rokovania vedené predsedom vlády SR Robertom Ficom boli zamerané na zhodnotenie hlavných výziev jednotného trhu Európskej únie (EÚ) so zameraním na skúsenosti a podmienky v rámci slovenského hospodárstva.

Čítať viac
05. 03. 2024

Pre bezpečnosť dodávok plynu na Slovensko je kľúčová otázka zachovania prepravy plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024

Brusel - V Bruseli sa v pondelok 4. marca 2024 konala Rada ministrov pre energetiku, ktorá sa venovala predovšetkým otázkam energetickej bezpečnosti a stability dodávok plynu pre budúcu zimu. Ministri schválili odporúčanie, ktoré umožní naďalej sledovať znižovanie spotreby plynu a diskutovali o opatreniach, ako zabezpečiť čo najväčšiu autonómiu EÚ pri dodávkach energií. Slovensko na nej zastupoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško.

Čítať viac
29. 02. 2024

Slovenská vláda pripravená na revolúciu v automobilovom priemysle: Rozhodla ako pomôže automobilovému sektoru

Rokovať o rozšírení výroby elektromobilov, ako aj súčiastok do nich, zabezpečiť dostatok dostupnej pracovnej sily, pracovať na rozšírení prenosovej sústavy ako jedného z kľúčových faktorov pri výrobe elektromobilov, či zefektívniť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. To je iba niekoľko z viac ako tridsiatich úloh, ktoré vyplynuli z rokovaní Ministerstva hospodárstva (MH) SR s predstaviteľmi automobilového sektora, a ktoré dnes vláda SR rozdelila medzi jednotlivé ministerstvá. Cieľom schválených opatrení a úloh je pomoc pri prechode automobilového sektora na nové technológie, ktoré zároveň prispejú k podpore nielen ekologických iniciatív, ale zabezpečia i udržateľný rast a v dlhodobom horizonte i dostatočné pracovné príležitosti v odvetví tvoriace značný podiel na slovenskej ekonomike. Automobilový sektor sa už dnes podieľa na exporte Slovenska na úrovni 42 %.

Čítať viac
29. 02. 2024

Ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie o úprave pravidiel svetového obchodu a intenzívnejšia spolupráca v ekonomickej a obchodnej oblasti so Spojenými arabskými emirátmi

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) Vladimír Šimoňák zastupuje Slovensko na 13. ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Abú Zabí. Zástupcovia 164 členských krajín WTO na nej diskutujú o reforme, ktorá zlepší fungovanie multilaterálneho obchodného systému a o budúcom smerovaní WTO.

Čítať viac
21. 02. 2024

Slovensko a Turecko zintenzívní obchodnú spoluprácu

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková podpísala v utorok 20. februára 2024 zmluvu o užšej spolupráci s tureckým ministrom hospodárstva Ömerom Bolatom. Slovensko a Turecko posilnia spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej bezpečnosti, v automobilovom a strojárskom priemysle a v doprave. Podpis dohody sa uskutočnil v rámci biznis fóra medzi Slovenskom a Tureckom. Záujem slovenských a tureckých firiem o kooperáciu je veľký. Na fórum sa prihlásilo 87 slovenských subjektov a 31 zástupcov z Turecka.

Čítať viac
16. 02. 2024

Štátnu spoločnosť Valaliky Industrial Park povedie Norbert Faith

Štátnu spoločnosť Valaliky Industrial Park, a. s., ktorá na východnom Slovensku buduje významný strategický park vo Valalikoch pri Košiciach, povedie Norbert Faith. Ministerstvo hospodárstva SR, ako jediný akcionár spoločnosti Valaliky Industrial Park, ho menovalo do funkcie s účinnosťou od 16. februára 2024.

Čítať viac
12. 02. 2024

K. Šaško na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgicku

Štátny tajomník Kamil Šaško viedol v dňoch 8. – 9. februára 2024 slovenskú delegáciu na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgickom Genku, ktoré je známe svojou bohatou baníckou minulosťou a naštartovaním prerodu na moderné mesto podporujúce inovácie a zelené technológie. Hlavnou témou diskusie bolo smerovanie novej priemyselnej politiky Európskej únie (EÚ) a poskytnutie usmernenia pre novú Európsku komisiu, ktorá začne pôsobiť po voľbách do Európskeho parlamentu. Prítomní ministri sa zhodli, že nová priemyselná stratégia musí rešpektovať zmenené geopolitické reálie, v ktorých sa Európa nachádza, a musí vytvoriť vhodné rámcové podmienky pre udržanie konkurencieschopnosti európskych podnikov rešpektujúc regionálne rozdiely. Dôležitým odkazom ministrov je nutnosť posilniť sebestačnosť hospodárstva EÚ a posilniť odolnosť dodávateľských reťazcov znížením závislostí na dovoze výrobkov, surovín a technológií.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk