28. 02. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR eviduje po prvom týždni od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu takmer 12 tisíc žiadostí

Ministerstvo hospodárstva SR do tohto momentu eviduje 11 712 doručených žiadostí o dotácie na pokrytie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu v celkovej hodnote takmer 18 mil. eur.

Čítať viac
28. 02. 2023

Rokovanie projadrových krajín Európskej únie vo Švédsku, minister Karel Hirman navštívil aj spoločnosť Westinghouse

Popri neformálnom rokovaní Rady ministrov EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku aj za účasti Európskej komisie sa uskutočnilo separátne rokovanie dvanástich projadrových krajín zorganizované Francúzskom.

Čítať viac
28. 02. 2023

Bilaterálne stretnutie ministra hospodárstva Karla Hirmana s ukrajinským ministrom pre energetiku Germanom Galushchenkom

Švédsky Štokholm bol pri príležitosti aktuálneho švédskeho predsedníctva v Rade EÚ v uplynulých dňoch miestom neformálneho zasadnutia Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku.

Čítať viac
22. 02. 2023

Už za prvý deň od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien energií eviduje MH SR žiadosti v hodnote viac ako 2,2 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva SR už za prvý deň od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu dostalo 1 166 žiadostí v celkovej hodnote viac ako 2,2 mil. eur.

Čítať viac
21. 02. 2023

Energodotácie spustené!

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok 21. februára spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Dnešným dňom MH SR zverejnilo súbežne dve výzvy, a to pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť a subjekty verejnej správy. Základnou podmienkou pre podnaie výzvy je pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. Mesačný finančný limit pre obe výzvy je 200 tisíc eur na jednotku. Žiadosti je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejnenom na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky potrebné informácie, ako sú kritériá výziev, oprávnené subjekty, oprávnené obdobie či často kladené otázky sú uvedené v jednoduchej a prehľadnej forme na webovom sídle ministerstva: energodotacie.mhsr.sk.

Čítať viac
20. 02. 2023

Investícia s vplyvom na celý región. Valaliky Industrial Park začína výstavbu slávnostným výkopom

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park začali prvé stavebné práce v priemyselnom parku pri Valalikoch.

Čítať viac
16. 02. 2023

Ministerstvo hospodárstva hľadá odborníkov na posudzovanie žiadostí z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR hľadá odborníkov, ktorí pomôžu v procese transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z európskych zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II).

Čítať viac
16. 02. 2023

Zníženie spotreby plynu Slovenska za mesiac január až na úrovni 23 %

Členské štáty Európskej únie (EÚ) by mali na základe nariadenia o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne znížiť za obdobie august 2022 až marec 2023 minimálne o 15 % spotrebu plynu v porovnaní s 5-ročným priemerom za roky 2017 (august) až 2022 (marec).

Čítať viac
14. 02. 2023

V Paríži sa stretli ministri členských krajín OECD, aby diskutovali o zodpovednom správaní podnikateľov

„Slovensko plne podporuje uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v globálnej ekonomike, na druhej strane varuje pred opatreniami, ktoré by zvyšovali administratívnu záťaž pre firmy,“ povedal v utorok štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk