03. 07. 2023

Otvorili najmodernejšie vývojové R&D centrum na Kysuciach

Náš štátny tajomník Peter Švec prijal pozvanie na návštevu spoločnosti Schaeffler, ktorá otvorila brány svojho nového vývojového a skúšobného centra na Kysuciach. Ide o dvadsiate celosvetové vývojové centrum s investíciou vo výške asi 20 miliónov eur. Odhadovaný počet 500 novovytvorených pracovných miest spoločnosť predpokladá naplniť do roku 2025.

Čítať viac
02. 07. 2023

Odolnosť malých a stredných podnikov bola témou Parížskej schôdzky ministrov OECD

Posilňovanie odolnosti malých a stredných podnikov (MSP) voči budúcim krízam, vytvorenie podmienok pre ich zapojenie do zelenej a digitálnej transformácie ekonomiky, či podpora malých a stredných podnikateľských subjektov v meniacom sa globálnom obchode a investičnom prostredí. Tejto a nadväzujúcim témam sa venovalo stretnutie ministrov v rámci Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v Paríži v uplynulom týždni s názvom “Zvládanie šokov a prechodov - budúca odolnosť a zásady malého a stredného podnikania”. Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

Čítať viac
29. 06. 2023

Vláda SR odsúhlasila investičnú pomoc pre spoločnosť ZASTROVA, a. s., vďaka ktorej pribudne v Spišskej Starej Vsi 20 nových pracovných miest

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna odsúhlasila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 28. júna investičnú pomoc pre spoločnosť ZASTROVA, a. s. Investičný zámer má za cieľ rozšíriť kapacitu existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby v oblasti výroby nosných konštrukčných prvkov železničných vagónov a zefektívniť produkciu vrátane zníženia celkovej spotreby energie. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne formou úľavy na dani z príjmov vo výške viac než 1,25 mil. eur a do konca roku 2024 vytvorí 20 nových pracovných miest v okrese Kežmarok, ktorý sa spolu s priamo priľahlými okresmi Stará Ľubovňa, Sabinov a Levoča radí medzi najmenej rozvinuté okresy. Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu v Spišskej Starej Vsi a okrese Kežmarok predstavuje poskytnutá investičná pomoc významný príspevok k posilneniu hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti v regióne.

Čítať viac
21. 06. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo jubilejný 30. ročník najväčšej výstavy stredoškolského vzdelávania na Slovensku

Ministerstvo hospodárstva SR organizuje jubilejný 30. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca. Brány najväčšej výstavy stredoškolského vzdelávania na Slovensku, na ktorej predstavia školy nielen svoju činnosť, ale aj širokú škálu vyučovaných študijných odborov a programov, sa otvorili 21. júna 2023 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Prezentovať svoje odborné zručnosti a prednosti prišlo takmer 90 stredných škôl z celého Slovenska.

Čítať viac
21. 06. 2023

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť CITY STONE DESIGN, ktorá posilní ekonomickú perspektívu celého regiónu

Na návrh štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva SR Petra Šveca odsúhlasila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 21. júna investičnú pomoc pre spoločnosť CITY STONE DESIGN s. r. o. Predmetom investičného zámeru je rozšírenie výroby existujúcej prevádzkarne závodu na výrobu betónových výrobkov. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške viac než 2,2 mil. eur. Realizáciou investičného zámeru vznikne do roku 2025 v Geči v okrese Košice-okolie 19 nových pracovných miest. Vďaka danému sa posilní celkový ekonomický výhľad nielen v Geči a samotnom okrese Košice-okolie, ktorý dlhodobo patrí medzi najmenej rozvinuté okresy a je oprávnený i na podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu, ale tiež v susedných okresoch Gelnica, Rožňava, Trebišov a Vranov nad Topľou.

Čítať viac
13. 06. 2023

Slovenský pavilón na svetovej výstave EXPO 2025 Osake už pozná svoju vizuálnu podobu

Slovenská republika bude účastná na svetovej výstave Expo 2025 Osaka. Gestorom našej účasti na výstave je Ministerstvo hospodárstva SR. Po vyhlásení súťaže na Architektonický návrh slovenského pavilónu na Expo 2025 Osaka zvíťazil návrh s názvom „Okno do Slovenska“ z dielne spoločnosti Expo Line.

Čítať viac
12. 06. 2023

Akčný plán rozvoja elektromobility schválený vládou, predstavuje významný míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR

V pondelok 12. júna vláda SR schválila na návrh ministra hospodárstva Petra Dovhuna Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike. Hlavným cieľom akčného plánu je zníženie podielu emisií v doprave a príprava slovenského automobilového priemyslu na transformáciu. Jeho reformy zabezpečia pre Slovensko tvorbu a prijatie nových politík, ktoré razantnejším spôsobom urýchlia rozvoj alternatívnych pohonov v doprave a rozvinú elektromobilitu v Slovenskej republike. Schválením akčného plánu, ktorý je súčasťou Komponentu 3: Udržateľná doprava, sme sa zároveň priblížili k splneniu ďalšieho míľnika z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
12. 06. 2023

Minister hospodárstva Peter Dovhun podpísal Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v súvislosti s podaním prihlášky v Projekte Phoenix

Na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR bolo v pondelok 12. júna podpísané Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v súvislosti s podaním prihlášky v Projekte Phoenix. Ide o iniciatívu, prostredníctvom ktorej môžu krajiny žiadať o financovanie štúdií uskutočniteľnosti pre projekty zamerané na premenu uhoľných elektrární na elektrárne využívajúce technológiu malých modulárnych reaktorov (Small Modular Reactor – SMR) vyhlásenú v decembri 2022 Spojenými štátmi americkými (USA).

Čítať viac
31. 05. 2023

Na Ministerstvo hospodárstva SR nastupuje nový štátny tajomník Branislav Sušila

Od štvrtku 1. júna 2023 posilní vedenie Ministerstva hospodárstva SR nový štátny tajomník. Stane sa ním Branislav Sušila, ktorého menovanie schválila Vláda SR na svojom rokovaní v stredu 31. mája.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk