27. 08. 2023

Minister hospodárstva Peter Dovhun a štátny tajomník Branislav Sušila vo Francúzsku: Podpis Memoranda o porozumení s Électricité de France a rokovania s viacerými významnými partnermi

V dňoch 24. - 25. augusta 2003 sa pod vedením ministra hospodárstva Petra Dovhuna a štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Branislava Sušila uskutočnila pracovná cesta slovenskej delegácie v hlavnom mesta Francúzska. Súčasťou slovenskej delegácie v Paríži boli i generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s. a Pavol Štuller, člen dozornej rady JESS, a. s. Rastislav Podhorec. Dôležitými bodmi pracovnej cesty boli stretnutia so zástupcami spoločností Électricité de France S. A. (EDF) a Framatone.

Čítať viac
17. 08. 2023

Posilňovanie spolupráce: Ministerstvo hospodárstva SR a holandské spoločnosti vítajú zavedenie inovatívneho programu stáží pre univerzitných študentov

Nový ročný stážový program, ktorý vznikol ako ukážka medzinárodnej spolupráce spojili sily štyri významné holandské spoločnosti – HEINEKEN Slovensko, ING Hubs Slovakia, NN Slovensko a Union poisťovňa a predstavili svoj nový ročný stážový program pre univerzitných študentov pod názvom “Talent Garden”. Uvedený stážový program a iné iniciatívy rezonovali počas stretnutia štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca so zástupcami holandských firiem, ktoré sa uskutočnilo 16. augusta 2023 na pôde rezortu hospodárstva.

Čítať viac
14. 08. 2023

Tretí blok Jadrovej elektrárne Mochovce je už iba krok od plného výkonu

Slovenské elektrárne zvýšili výkon reaktora nového tretieho bloku v Jadrovej elektrárni Mochovciach! Stalo sa tak po úspešnom zvládnutí testov spúšťania na výkonovej hladine do 75 % a podľa harmonogramu bude ďalej prebiehať testovanie energetického spúšťania na zvýšenej výkonovej hladine.

Čítať viac
02. 08. 2023

Na digitálne a inovačné vouchery pre podniky je k dispozícii 20 miliónov eur

Pomôcť podnikom pri inováciách a digitalizácii je zámerom dvoch výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré vyhlásil Úrad vlády SR, administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Na digitálne a inovačné vouchery, ktoré môžu pokryť až 85 % oprávnených výdavkov, je vyčlenených 20 miliónov eur. Cieľom oboch výziev je mobilizovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií. Podpora financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR umožní zvýšiť podiel inovačných podnikov a uľahčí prenos znalostí, technológií a inovácií.

Čítať viac
26. 07. 2023

Neformálne zasadnutie Rady ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť: Ochrana spotrebiteľa a Priemysel a vnútorný trh

Slovenská republika od začiatku podporuje ciele Novej spotrebiteľskej agendy EÚ, ale zároveň kladie otázku, či si ochrana spotrebiteľa vyžaduje ďalšie legislatívne zmeny na úrovni EÚ, keďže regulačná záťaž pre firmy je už teraz pomerne vysoká. Dané uviedol v pondelok 24. júla 2023 v španielskom Bilbau na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (COMPET) v časti venovanej ochrane spotrebiteľa štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Švec. Neformálne zasadnutie Rady COMPET sa konalo v rámci aktuálneho predsedníctva Španielska v Rade EÚ (ES PRES).

Čítať viac
21. 07. 2023

Minister Peter Dovhun a štátny tajomník Branislav Sušila navštívili spoločnosť JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

Minister hospodárstva SR Peter Dovhun v sprievode štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva (MH) SR Branislava Sušilu vykonal 20. júla 2023 návštevu v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), a. s. v Jaslovských Bohuniciach. Jej účelom bolo viesť pracovné rozhovory s vedením spoločnosti JAVYS k ťažiskovým témam z portfólia spoločnosti. Medzi týmito dominovali najmä: vyraďovacie procesy jadrových elektrární (JE) A1 a V1, spracovávanie rádioaktívnych odpadov, budovanie nových jadrových zdrojov, príprava projektu a výstavby hlbinného úložiska, pokračovanie v OZE projektoch dcérskej spoločnosti JESS a tiež vzdelávanie budúcich odborníkov. Išlo o prvú návštevu ministra Petra Dovhun v spoločnosti JAVYS od ujatia sa mandátu ministra hospodárstva SR.

Čítať viac
14. 07. 2023

MH SR vyhlásilo verejnú súťaž na návrh loga a dizajn manuálu pre slovenský pavilón na svetovú výstavu Expo 2025 Osaka

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo 10. júla 2023 verejnú súťaž na návrh oficiálneho loga a dizajn manuálu pre slovenský pavilón na svetovú výstavu Expo 2025 Osaka. Súťaž je určená pre študentov všetkých ročníkov vysokých a stredných umeleckých škôl na Slovensku, ktorých motivuje k tvorivosti, súťaživosti a zapojeniu sa do medzinárodnej spolupráce. Víťazný grafický návrh získa finančnú odmenu vo výške 1 000 eur a odovzdá ju generálna komisárka Expo 2025 Osaka. Logo má zvýrazniť tému výstavy Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy, ktorá podnecuje k úvahám ako žiť a maximalizovať ľudský potenciál. Má ho charakterizovať komunikatívnosť, zrozumiteľnosť a aplikovateľnosť a tiež má vystihnúť špecifický charakter, kultúru, tradície a hodnoty Slovenska. Uzávierka na predkladanie návrhov je 22. september 2023. Odborná a nezávislá 5-členná porota návrhy vyhodnotí do 30. septembra 2023. Odovzdanie cien a diplomov prebehne v októbri 2023.

Čítať viac
12. 07. 2023

Štátny tajomník MH SR Branislav Sušila sa zúčastnil na neformálnej Rade ministrov energetiky a životného prostredia v španielskom Valladolide

V španielskom Valladolide sa v rámci aktuálneho polročného predsedníctva Španielska v Rade EÚ (ES PRES) konalo 10. – 12. júla 2023 neformálne zasadnutie Rady ministrov energetiky a životného prostredia, kde Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Branislav Sušila. Hlavným cieľom zasadnutia boli rokovania o urýchlení ekologického prechodu v Európe. Predmetom spoločnej diskusie boli preto najmä očakávania v súvislosti s 28. zasadnutím Konferencie OSN o zmene klímy (COP 28), strategická autonómiu EÚ a posilňovanie hodnotových reťazcov a bezpečnosti dodávok.

Čítať viac
12. 07. 2023

Vláda SR prijala nariadenie o platbách za vyťažené nerasty, ktoré zjednotí dve legislatívne normy a pre štát zaistí viac zdrojov z poplatkov za vyťažené zlato a striebro

Na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR vláda SR na svojom rokovaní 12. júla schválila nariadenie, ktoré odstráni doterajšie nejednoznačnosti výkladu dvoch noriem platných v SR: nariadenia vlády SR č. 50/2022 Z. z. a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastov (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Vďaka tomu sa spresní označenie konkrétnych druhov nerastov – kovov zlata a striebra a odstránia sa rozpory pri výklade pojmov, s čím boli spojené pochybnosti pri sadzbách za vydobyté nerasty. Základným kritériom pri rozdelení vyhradených nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, bude to, či sa z nich dajú priemyselne vyrobiť kovy zlato a striebro. Súčasne sa tak i navýšia zdroje v Environmentálnom fonde na uskutočňovanie štátnej podpory.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk