Informačné semináre

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zorganizovalo bezplatné informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce.

27. 05. 2015 o 9.30 hod. - Mestský úrad Nitra, Štefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

29. 05. 2015 o 9.30 hod. - Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

01. 06. 2015 o 9.30 hod. - Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

02. 06. 2015 o 9.30 hod. - Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

03. 06. 2015 o 9.30 hod. - Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

04. 06. 2015 o 9.30 hod. - Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11, Košice

05. 06. 2015 o 9.30 hod. - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

POZVÁNKA 

 

GEOGRAFICKÁ MAPA ZAZMLUVNENÝCH PROJEKTOV OP KaHR 2007-2013

 - slúži na vyhľadávanie základných informácií ohľadne zazmluvnených projektov OP KaHR. 
Funkcia View/Filter umožňuje vyhľadávanie projektu podľa Prioritnej osi, Opatrenia, Názvu projektu, Žiadateľa, Miesta realizácie- kontaktu, Výzvy a Celkovej zazmluvnenej sumy. Po zadaní vyhľadávacieho kritéria sa stlačením funkcie Apply na mape zobrazí požadovaný projekt alebo skupina projektov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centálny koordinačný orgán prináša   Mapu realizovaných projektov PO 2007-2013

eurofondy 09. 06. 2010 
eurofondy 19. 05. 2010 
eurofondy 21. 04. 2010

eurofondy 22. 03. 2010 
eurofodny 24. 02. 2010 
eurofondy 19. 01. 2010 
eurofondy 14. 12. 2009  

Výročná konferencia k prezentácii výsledkov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - 1. december 2009


Celkový podiel zazmluvnených finančných prostriedkov na projekty v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) pre obdobie 2007 až 2013 by mal do konca tohto roka vzrásť zo súčasných 35 % na okolo 40 %. Povedal to v utorok minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek počas prvej výročnej konferencie k spomínanému operačnému programu v Bratislave. V budúcom roku by sa mala ,podľa odhadov MH SR, miera zazmluvnenia všetkých zdrojov v programe zvýšiť na 90 %.Prezentácie ku konferencii
SARIO, SIEA, NARMSP, SACR 
Verejné obstarávanie, Nezrovnalosti 
Aktivity TTSK, RAPID 
NFI, EIF_JEREMIE 
MPO ČR 

Prezentácia zo seminárov SIEA s odporúčaniami k energetickému auditu - výzva KaHR-21SP-0901

Informačné semináre:
Bezplatný informačný seminár pre žiadateľov k výzve KaHR-22VS-1001

Bezplatný informačný seminár pre žiadateľov k výzve KaHR-12VS-1001

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1001  

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1101

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31-SP-1101

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101 

Bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-113DM-1201

Bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-13SP-1201

 

Špecializovaná príloha Eurofondy v Hospodárskych novinách - 2009-2010

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk